Privacyverklaring

Via deze website en bij de uitvoering van mijn werk verwerk ik persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijf ik hoe ik daar mee omga. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je contact opnemen met mij:

Contactgegevens

Robert Beemsterboer
Onder de Boompjes 133
2802 AT
Gouda

0182-504778
info@robertbeemsterboer.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Overeenkomsten

Wanneer je je inschrijft voor gitaarlessen of mij boekt voor een optreden, dan gaan we een overeenkomst aan. Om deze uit te kunnen voeren verwerk ik de volgende gegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bij de gitaarlessen komt daar nog een gegeven bij namelijk:

  • Geboortedatum

De geboortedatum is nodig om vast te stellen of ik btw in rekening moet brengen. Gitaarlessen aan leerlingen tot 21 jaar zijn vrijgesteld van btw.

Gebruik van beeldmateriaal

Wanneer ik foto’s of video’s wil publiceren voor promotie van mijn lespraktijk, dan vraag ik altijd van te voren toestemming. Leerlingen van 16 jaar en ouder mogen zelf toestemming geven. Voor jongere leerlingen vraag ik ook de toestemming van een ouder/voogd. Deze toestemming kun je ook weer intrekken. Neem daarvoor contact op met mij, dan zal ik het beeldmateriaal weer verwijderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Voor de beveiliging van jouw gegevens heb ik passende maatregelen genomen.
Je gegevens bewaar ik niet langer dan nodig is.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens verstrek ik alleen aan derden als dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst met jou. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Mijn website plaatst alleen functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Daarnaast worden op deze website ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale media-bedrijven. Zo plaatst YouTube cookies wanneer je een video bekijkt op de website. Voor deze marketing cookies wordt je toestemming gevraagd in de cookiebanner.
Een uitgebreidere uitleg van cookies en een overzicht van alle cookies die op deze website gebruikt worden, vind je in het cookiebeleid. Daarin kun je ook je toestemming voor cookies wijzigen.

Links

Op mijn website kun je links naar andere websites tegenkomen. Deze privacyverklaring geldt alleen voor www.robertbeemsterboer.nl. Kom je via een link op een andere website, lees dan de privacyverklaring van die website om erachter te komen hoe zij met je persoonsgegevens omgaan.

Jouw rechten

Je hebt het recht om:

  • Je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
  • Eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
  • De persoonsgegevens die ik van jou heb, door mij te laten opsturen

Als je van deze rechten gebruik wilt maken, dan kun je daarvoor contact met mij opnemen.

Klachten

Als je een klacht hebt over hoe ik met je persoonsgegevens omga, wil je het mij dan laten weten? In dat geval werk ik graag aan een oplossing.
Je hebt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.